top of page

Standardbetingelser

 1. Indledning
  Kunden accepterer ved booking af et foredrag følgende betingelser:

 2. Kontrakt
  Aftaler indgåes ved accept på mail.

 3. Webinar eller andre virtuelle ydelser
  Ved køb af webinar er der tilknyttet et personligt link. Dette må kun deles med det antal deltagere, der er købt til. Overskrides dette har Futurescouts fuld ret til at afbryde og lukke linket ned, så videoen ikke kan tilgås og der ydes ingen efterfølgende kompensation. Videoen må ikke uploades eller deles på sociale medier eller andre offentlige steder, hvor der er fri adgang til dem. Overtrædes ovenstående har Maria ret til at opkræve en bøde på DKK. 7.000,- ekskl. moms. 

 4. Udstyr
  Kunden skal sørge for:
  - Projektor med lærred/hvid væg eller storskærm
  - Headset-mikrofon (ved mere end 100 deltagere)
  - Headset-mikrofonProfessionelt lys og lyd (ved mere end 500 deltagere)

  Maria medbringer selv pc/Mac og evt. adapter således at den kan sættes til skærmen.

 5. Betaling
  Betaling sker via faktura som afsendes når aftale om arrangement indgås og booking er bekræftet.
  Der er 8 dages betalingspligt.

 6. RentetilskrivningVed betaling efter forfaldsdato tillægger vi 1,5% i rente per måned samt rykkergebyr. OBS: Falder betalingen fra kunden til CommunicateITs konto ikke rettidigt, betragtes kontrakten som misvedligeholdt af kunden, hvorfor CommunicateIT ikke kan garantere Marias leverance.

 7. Annullering – fra kundens side
  Det er uden omkostninger at annullere en ordrebekræftet aktivitet indtil 6 uger før start. Ved annullering senere end 6 uger før start, forfalder hele investeringen til betaling. Annulleres en allerede ændret aktivitet, forfalder 100% af investeringen – uanset frist.

 8. Evt. depositum betalt ved køb for et kursus tilbagebetales IKKE, hvis kunden vælger at annullere sin tilmelding inden kursusstart.

 9. Ophævelse af aftalen af foredragsholder/ekspert:
  Foredragsholdere kan ved foredrag og andre ydelser begære aftalen ophævet på grund af sygdom.

  Maria er berettiget til at undlade at optræde, såfremt kunden ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, som i tilfælde af, at Maria efter at have indfundet sig hindres i at optræde som aftalt, er Maria berettiget til den fulde løn/det fulde honorar + eventuelt moms og transportudgifter.

  Denne kontrakt kan begæres ophævet pga. force majeure, forbud, alvorlig trafikstandsning (ishindring, blokade etc.), så det fysisk er umuligt for Maria at nå frem.

Who We Are

This is your About section. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your site has to offer. Your users are genuinely interested in learning more about you, so don’t be afraid to share personal anecdotes to create a more friendly quality.
 

Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know. If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

Get on the List

Sign up to receive the first word when we go live.

Thanks for submitting!

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • LinkedIn
bottom of page